fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, pracownik  Zakładu Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie, została członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Natomiast Komisja Europejska zaprosiła ją jako eksperta do udziału w pracach przy realizacji programu Horyzont 2020.
 
Prof. Lewandowska-Tomaszczyk jest naszym pracownikiem naukowym od tego roku akademickiego. Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą tematyki znaczenia, metod językoznawstwa kognitywnego i korpusowego oraz ich zastosowań w studiach nad przekładem, w leksykografii i analizie dyskursu. Obecnie w swoich badaniach koncentruje się na trzech tematach, które dotyczą struktury zdarzeń i pojęcia czasu, konceptualizacji uczuć i emocji oraz komunikacji internetowej. Od 1997 roku jest redaktorem głównym serii wydawniczej „Lodz Studies in Language”.
 
Przypomnijmy, Komitet Językoznawstwa jest jednym z najstarszych komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, powołano go 24 maja 1952 roku. Pełni funkcję inspirującą badania, opiniotwórczą, doradczą i ekspercką; zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących rozwoju dyscypliny, a także mających ogólniejsze, jednak istotne znaczenie społeczne. Zajmuje się działalnością naukową i edukacyjną: organizuje zebrania i konferencje naukowe, współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Komisja Europejska stworzyła niezależną bazę składająca się z indywidualnych naukowców oraz instytucji, którzy mają wspierać KE w jej pracach przy realizacji programów ramowych. Jednym z nich jest program Horyzont 2020 (Program Ramowy Badań i Innowacji). Eksperci pomagają przy ewaluacji wniosków, monitorowaniu polityki naukowej UE oraz kontrolowaniu realizacji już zaakceptowanych projektów.
aria