fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Otwarte Seminarium Badawcze „Kobiety na rynku pracy – perspektywy i wyzwania” odbyło się 30 listopada z inicjatywy Fundacji „Pełnym głosem”, Zakładu Pracy Socjalnej oraz Społeczno-Ekonomicznego Zespołu Badawczego PWSZ w Koninie.

Otwarcia seminarium dokonał prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, wraz z Sylwią Frankowską, Martą Kalugą i Moniką Kosińską, przedstawicielkami Fundacji „Pełnym głosem”. We wprowadzeniu do obrad wskazano na aktualność i wagę problematyki poruszanej podczas seminarium oraz zwrócono uwagę na konieczność interdyscyplinarnego ujęcia zagadnień związanych z praktykami defaworyzacji na rynku pracy.

Sylwia Frankowska przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby projektu „Budżet wrażliwy na płeć – inicjatywa konińska”, w którym analizie poddano dokumenty strategiczne miasta, programy lokalne, struktury wydatków miejskich i dane uzyskane z badań ankietowych. Wystąpienie zawierało również propozycje dotyczące możliwości wykorzystania potencjału i kompetencji mieszkanek Konina przez lokalny rynek pracy.

Dariusz Kałużny z Centrum Innowacji „Nuvarro”, w wystąpieniu „Innowacyjne sektory gospodarki – perspektywy rozwoju w regionie konińskim”, wskazywał na konkretne rozwiązania organizacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej – z uwzględnieniem perspektywy równościowej.

Marcin Olejniczak z Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie zaprezentował referat „Płeć – praca – edukacja: paradoksy relacji”, w którym przedstawił wybrane konteksty dotyczące powiązań i sprzężeń między płcią, pracą i edukacją w ujęciu procesualnym i historycznym. Omówiony został też emancypacyjny potencjał edukacji na tle aktualnych przemian społeczno-kulturowych (społeczeństwa informacyjnego, ponowoczesności).

 Obrady zakończyła dyskusja ze studentami i gośćmi, z udziałem Ewy Klimek z Centrum Innowacji „Nuvarro”, która przedstawiła własną drogę wejścia na rynek pracy.

Seminarium odbyło się w Auli im. prof. A. Niekarasza, zgromadziło ponad 50 uczestników zainteresowanych kwestią  równości płci na rynku pracy.

Marcin Olejniczak