fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Uczymy się z sercem, pomagamy z empatią. Praca socjalna ‒ między teorią a praktyką” to tytuł drugiego studenckiego seminarium naukowo-badawczego, które odbyło się 15 marca w PWSZ w Koninie. Głównym organizatorem było Studenckie Koło Naukowe „Pegaz”.
 
Podczas seminarium referaty wygłosili studenci pracy socjalnej, zaproszeni goście oraz wykładowcy. Tych pierwszych reprezentowały m.in. Martyna Kowalczyk, Dominika Malesza, Karolina Szmagaj i Ewelina Majda, które przedstawiły studenckie doświadczenia w pracy socjalnej na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, oraz Wioletta Krzyżanowska, Sandra Michalak i Żaneta Michalak, które mówiły o nieśmiałości wśród studentów.

Jacek Biskupski z OPRiIK w Ślesinie przedstawił rolę i zadania ośrodka poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Natomiast prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, szef Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej, przygotował referat „Psychoterapii możliwości w pracy socjalnej”.

Współorganizatorami seminarium były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Spółdzielnia Socjalna „Blues Hostel” w Koninie, SKN „Wizja”, Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy PWSZ w Koninie oraz Zakład Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie.

 

31414_1 (1)
31415_2 (1)
31416_3 (1)
31417_4 (1)
31418_5 (1)
31419_6 (1)
31420_7 (1)
31421_8 (1)
31422_9 (1)
31423_10 (1)
31424_11 (1)
31425_12 (1)
31426_13 (1)
31427_14 (1)
31428_15 (1)
31429_16 (1)
31430_17 (1)