fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kryzys demograficzny to niewątpliwie jeden z najważniejszych problemów rozwojowych Polski. Ze skalą tego problemu, w odniesieniu do miasta Konina, mieli okazję zapoznać się studenci I roku kierunków "finanse i rachunkowość" i "logistyka" oraz uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie podczas wykładu pt. "Ludność i procesy demograficzne w Koninie z uwzględnieniem prognozy demograficznej do roku 2050", który odbył się w dniu 7 kwietnia 2016 r.
 
Ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji ludności to zjawiska odnotowywane w ostatnich latach, o których w trakcie wykładu wspomniała p. dr Arleta Olbrot-Brzezińska z Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Najbardziej niepokojące wydaje się jednak to, że zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego mediana wieku mieszkańców Konina w 2050 roku będzie wynosiła około 60 lat (dla porównania w 1990 roku wynosiła ona około 30 lat).
 
Wykład został zrealizowany dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu i był kolejnym wydarzeniem wpisującym się w cykl spotkań studentów kierunków ekonomicznych z przedstawicielami biznesu i instytucji społeczno-gospodarczych.
 
Artur Zimny