fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

I Regionalne Forum Budowlane (RFB) odbyło się 20 maja 2016 r. Jego organizatorem był Zakład Budownictwa na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie oraz Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. Zainicjowali je dr inż. arch. Krzysztof Borowski, kierownik Zakładu Budownictwa na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie oraz Maria Świderska, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych w ZSB w Koninie.
 
Regionalne Forum Budowlane, pod patronatem dziekana Wydziału Technicznego PWSZ w Koninie, odbyło się po raz pierwszy, jako kontynuacja tradycji organizowanych w poprzednich latach Dni Budowlanych. Konferencja miała na celu integrację lokalnego środowiska budowlanego, obejmującego ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorców budowlanych i administrację budowlaną oraz promocję kierunku budownictwo wśród uczniów szkół średnich w regionie. Program RFB został tak skonstruowany, żeby zainteresować wszystkich zaproszonych gości.

Wśród prelegentów wystąpił inż. Włodzimierz Draber, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, przedstawiając w syntetycznej formie nowelizację ustawy Prawo budowlane z 20 lutego 2015 r., która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. Autor zaakcentował te zmiany, które doceniają rolę techników i inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część poświęcona uprawnieniom budowlanym w ograniczonym zakresie dla techników i inżynierów budownictwa.

Dr hab. inż. arch. Robert  Ast, wykładowca PWSZ w Koninie, oraz pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, wygłosił wykład „Inżynier ‒ In Genius”, w którym wyjaśnił etymologię słowa inżynier oraz przedstawił etos pracy inżyniera w ujęciu historycznym i współczesnym.

Bardzo aktualne okazały się prezentacje uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych oraz studentów kierunku budownictwo na Wydziale Technicznym PWSZ w Koninie, dotyczące programów, efektów kształcenia i kwalifikacji zawodowych na kierunkach okołobudowlanych w kontekście potrzeb rynku pracy. Kolejno wystąpili:
 • Tymon Zioła, absolwent ZSB przedstawił procedury i przebieg uzyskiwania kolejnych stopni kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika w ujęciu kolejnych reform szkolnictwa zawodowego;
 • Kamil Skaliński, tegoroczny absolwent ZSB, zwycięzca etapu okręgowego oraz finalista XXIX Olimpiady i Umiejętności Budowlanych, przedstawił egzaminy na tytuł technika budownictwa;
 • Marcin Piguła, laureat Turnieju Złota Kielnia (zdobył V miejsce w kraju) przybliżył, jakie egzaminy musi zdawać monter sieci i urządzeń sanitarnych;
 • Damian Konwerski, uczeń ostatniej klasy zawodowej (zdał na 100% egzaminy praktyczne), zaprezentował zakres egzaminów, które musi zdać monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Adrian Markowski, stolarz, wybitnie uzdolniony w dziedzinie techniki zdobniczej w drewnie, ujawnił zakres i program zajęć praktycznych na poziomie szkoły zawodowej;
 • Jessica Gepert i Kamil Skórka, uczniowie ZSB w Koninie opowiedzieli o korzyściach i atrakcyjności praktyki odbytej za granicą; uczniowie, w ramach programów zajęć i współpracy międzynarodowej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów;
 • Emilia Staszak i Karina Ostrowska, studentki 3 roku budownictwa na PWSZ w Koninie opowiedziały o zasadach, przebiegu i efektach studiowania w słonecznej Portugalii, w ramach projektu Erasmus+.
Paweł Kowalski, matematyk z ZSB w Koninie zaprezentował wyniki IV edycji konkursu „Matematyka na budowie”, który odbył się 25 kwietnia, a został zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów budowlanych oraz matematyków z ZSB. Laureatom konkursu nagrody wręczyli Maria Świderska oraz Krzysztof Borowski. Wyróżnione osoby otrzymały książki, ufundowane przez firmę Atlas oraz Krzysztofa Borowskiego.

Oczekiwanym momentem forum był wykład dr inż. arch. Krzysztofa Borowskiego, prof. nadzw. WSG, promujący nową książkę „Podstawy rysunku odręcznego z elementami geometrii wykreślnej”. Autor w syntetyczny sposób zaprezentował autorskie metody i narzędzia nauki rysunku akademickiego, jako tzw. umiejętności właściwej w pracy inżyniera. Książka, obok wywodów teoretycznych, bogato ilustrowanych rysunkami autora, jest również podręcznikiem wg programu nauczania na kierunku budownictwo i inżynieria środowiska dla przedmiotów: rysunek odręczny i geometria wykreślna.
Na zakończenie części wykładowo-prezentacyjnej wystąpił Marcin Gontarczyk, dyrektor konińskiej firmy KONBET, który przedstawił firmę, historię i zakres jej działalności, produkty, a przede wszystkim współpracę z Wydziałem Technicznym PWSZ w Koninie na polu wymiany doświadczeń, staży i praktyk zawodowych oraz planowanych wspólnych projektów naukowo-badawczych.

I Regionalne Forum Budowlane podsumował i zakończył kierownik Zakładu Budownictwa PWSZ w Koninie. Dziękując licznie zgromadzonym uczestnikom i zaproszonym gościom (w RFB uczestniczyło ponad 300 osób), wyraził nadzieję, że zaproponowana nowa formuła integracji i promocji budownictwa w regionie konińskim przyjmie się i na stałe wpisze w kalendarz życia miasta i regionu konińskiego.

Forum Budowlane profesjonalnie poprowadzili Tymon Zioła z Arkadiuszem Rabiegą z ZSB w Koninie.
 
dr inż. arch. Krzysztof Borowski, prof. nadzw.
Kierownik Zakładu Budownictwa WT/PWSZ w Koninie
red.aria