fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wykład z Adamem  Szejnfeldem, europosłem do Parlamentu Europejskiego, zorganizowała Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W imieniu władz uczelni gościa przywitali dr Karina Zawieja-Żurowska, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, oraz prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Dziubek.

„Unia na zakręcie”, to temat  wykładu, który zawierał prezentację największych zagrożeń, jakie w ostatnich latach dotknęły Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz analizę możliwego ich wpływu na Wspólnotę. Nie mniej ważnym zagadnieniem była ocena dotychczasowego efektu integracji dla Polski oraz naszych priorytetów na przyszłość.

 
Prezentacja „Unia na zakręcie” - Adam Szejnfeld