fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Edukacja matematyczno-przyrodnicza na I i II etapie edukacyjnym to temat konferencji, która odbyła się 31 maja w PWSZ w Koninie.  Konferencja zorganizował  Zakład Pedagogiki we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
 
Tematyka konferencji poświęcona była jednemu z czterech kierunków polityki oświatowej państwa, zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016:  edukacji matematycznej i przyrodniczej w kształceniu ogólnym.  Adresatami byli nauczyciele matematyki i przyrody szkół podstawowych oraz edukacji wczesnoszkolnej. W spotkaniu uczestniczyli ponadto studenci kierunków nauczycielskich, szczególnie edukacji elementarnej, oraz zainteresowani tematyką wykładowcy PWSZ i pracownicy CDN, łącznie 150 uczestników.
 
Prelegentami byli nauczyciele akademiccy PWSZ oraz nauczyciele i doradcy metodyczni I i II etapu edukacyjnego. Dr hab. prof. nadzw. Jakub Bartoszewski, filozof, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej, wprowadził uczestników w tematykę bardzo interesującym wystąpieniem „Co ma matematyka do wychowania ‒ Hypatia z Aleksandrii”.
 
Następnie dr hab. prof. nadzw. Jan Grzesiak, matematyk i pedagog, wygłosił referat „Kształtowanie kompetencji matematycznych ucznia w kontekście ciągłości i diagnozy efektów procesów edukacyjnych”, w którym zawarł również własne wczesne doświadczenia matematyczne jako młodego ucznia. Ponadto kolejno zaprezentowane zostały tematy: „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczo-matematycznej” (Lidia Drop, nauczyciel-doradca edukacji wczesnoszkolnej), „Ocenianie kształtujące w edukacji matematyczno-przyrodniczej” (Elżbieta Szmytkowska, nauczyciel matematyki), „Przyroda w matematyce. Matematyka w przyrodzie” (Olga Wagner-Zaskórska, doradca metodyczny przyrody), „Myślenie naukowe w kształceniu przyrodniczym najmłodszych uczniów” (Ewa Łechtańska, Zakład Pedagogiki), „Primum non nocere, czyli jak ocalić potencjał badawczy w dzieciach" (Małgorzata Chybicka, Zakład Pedagogiki).
 
Była to już druga konferencja poświęcona problematyce edukacyjnej, którą przygotował Zakład Pedagogiki PWSZ we współpracy z CDN w Koninie.  Pierwszą dotyczyła tematu wspierania rozwoju dziecka młodszego na I etapie edukacyjnym, która odbyła na uczelni w marcu 2015 r., a w której uczestniczyło prawie 300 osób. Spotkania te, adresowane do nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich, należą do bardzo udanych i w przyszłości planowana jest ich kontynuacja.
Konferencji towarzyszyła przygotowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną wystawa książek związanych tematycznie z kształceniem matematyczno-przyrodniczym.
 
Opracowanie: Ewa Łechtańska
 
 
32929_dscn3749
32930_dscn3759
32931_dscn3769
32932_dscn3774
32933_dscn3780
32934_dscn3784
32935_dscn3791
32936_marzena_konfer_16