fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

 

Wniosek Wydziału Społeczno-Ekonomicznego otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu praktycznym na kierunku informatyka w PWSZ w Koninie.  W najbliższych dniach ruszamy z rekrutacją (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku).

W uzasadnieniu swojej decyzji Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Wniosek PWSZ w Koninie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz 1370).