fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 lipca 2016 r. Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku informatyka. Od dziś kandydaci mogą aplikować  na kierunek informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne. Studentom oferowane są dwie specjalności do wyboru: technologie internetowe i mobilne oraz bezpieczeństwo sieci informatycznych.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 lipca 2016 r. Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku informatyka. Od dziś kandydaci mogą aplikować  na kierunek informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne. Studentom oferowane są dwie specjalności do wyboru: technologie internetowe i mobilne oraz bezpieczeństwo sieci informatycznych.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata. Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań zawodowych (profesjonalnych) związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo zdobędzie wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku. W procesie edukacyjnym kształtowana będzie osobowość zawodowa, świadoma ważności i zrozumienia społecznych skutków działalności zawodowej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wyposażymy studentów w nowoczesną wiedzę i umiejętności praktycznego jej stosowania oraz gruntownie przygotujemy z zakresu podstaw informatyki, umożliwiając mu w przyszłości uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz kontynuowanie studiów drugiego stopnia.
 
Program studiów zakłada kształcenie w ramach pięciu modułów obejmujących moduł kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz moduł dyplomowanie i praktyka. Praktyki zawodowe są integralną częścią programu studiów. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka. Kształcenie specjalnościowe rozpoczyna się po III semestrze studiów.

Absolwent  posługiwać się będzie specjalistycznym oprogramowaniem, będzie projektować systemy, sieci i aplikacje, programować aplikacje, modelować systemy, posługiwać się środowiskami projektowo-uruchomieniowymi, stosować nowoczesne urządzenia i podzespoły peryferyjne. Będzie potrafił zarządzać pracami w zespole, koordynować prace oraz sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągać wnioski, dokonywać opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurować urządzenia komunikacyjne w sieciach teleinformatycznych, a także rozwiązywać praktyczne zadania zawodowe.

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia są wyniki egzaminu dojrzałości.

Dla kandydatów z nową maturą przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy, poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot) to: język obcy + przedmiot wybrany (1 spośród: matematyka, informatyka, fizyka i astronomia).
Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu – otrzymuje 0 pkt z tego przedmiotu.
Dla kandydatów ze starą maturą przedmioty do konkursu (matura ustna lub matura pisemna) to: język obcy + przedmiot wybrany (1 spośród: matematyka, fizyka).
Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu – otrzymuje 0 pkt z tego przedmiotu.
 
W tym roku akademickim przyjętych zostanie 60 osób na studia stacjonarne i 30 na studia niestacjonarne. Wszelkich informacji udziela Centrum Rekrutacji i Karier PWSZ w Koninie,ul. Przyjaźni 1, tel. 63 2497237. Rekrutacja elektroniczna poprzez stronę www.ans.konin.pl – zakładka „Rekrutacja”. Zapraszamy!