fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – Wydziału Społeczno-Ekonomicznego rozpoczną dzisiaj badania opinii interesantów o pracy Urzędu Miejskiego w Koninie. W trakcie badań, które potrwają dwa tygodnie, przewiduje się przeprowadzenie 500 wywiadów ankietowych.

Celem badań jest ocena pracy urzędników oraz określenie poziomu satysfakcji interesantów z realizowanych przez urząd usług. Jest to już 14 edycja badań, prowadzona zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001/2008 wprowadzonego w urzędzie w 2001 roku. Poprzednie badanie, przeprowadzone na zlecenie urzędu, odbyło się w 2014 roku.

Przy pomocy ankiet studenci PWSZ określą w jakim stopniu interesanci korzystają przy załatwianiu spraw z serwisu internetowego urzędu oraz jak postrzegają pracę Biura Obsługi Interesantów i poszczególnych wydziałów. Respondenci dokonają oceny pracy urzędu w obszarach: organizacji obsługi interesanta, szybkości i sprawności załatwiania spraw, kompetencji i fachowości oraz kultury osobistej urzędników. Swoją ocenę wyrażą w skali od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej.

Efektem badań ankietowych – informuje sekretarz miasta Marek Zawidzki - będzie raport, który określi w jakim zakresie urząd spełnia wymagania i oczekiwania mieszkańców Konina, oraz jakie działania należy podjąć na rzecz doskonalenia pracy urzędu.

żródło: Urząd Miejski w Koninie