fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie oferuje ponad 20 studiów podyplomowych oraz kilka kursów i szkoleń. Przyjęcie na studia lub kurs nie wymaga zdawania egzaminów wstępnych, lecz następuje na podstawie złożonego podania wraz z załącznikami. Z kolei przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego. Studia, kursy i szkolenia uruchamiane są w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy).
 
Studia podyplomowe i kursy prowadzone przez PWSZ w Koninie trwają od dwóch do trzech semestrów, natomiast szkolenia kilka lub kilkanaście dni. Zajęcia na studiach odbywają się w weekendy, natomiast na kursach i szkoleniach również w dni robocze. Koszt uczestnictwa w poszczególnych studiach waha się od 1200 do 1500 zł za semestr, w kursach od 450 zł za semestr, natomiast w szkoleniach od 300 zł. Opłata za studia podyplomowe wnoszona jest w dwóch lub trzech ratach semestralnych, ale istnieje możliwość rozłożenia opłaty na większą liczbę rat. Ponadto, słuchacz może ubiegać się o dofinansowanie z zakładu pracy. Nie przewiduje się opłat rekrutacyjnych.
 
Warunkiem ukończenia studiów lub kursu jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów lub kursu oraz złożenie egzaminu końcowego lub obrona pracy podyplomowej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci kursów – świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, natomiast uczestnicy szkoleń – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ponadto w przypadku studiów podyplomowych organizowanych na mocy porozumienia z innymi instytucjami, absolwenci otrzymają dyplom wystawiany przez PWSZ w Koninie wspólnie z partnerem.

 W ciągu 17 lat funkcjonowania Uczelni zrealizowano i zakończono 96 edycji studiów, które ukończyły 3150 osób.
 
Organizację i przebieg studiów i kursów oraz związane z tym prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych przez PWSZ w Koninie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń.OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PWSZ W KONINIE 2016/2017 

Administracja samorządowa studia organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie

Asystent rodziny

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Business English NOWOŚĆ

Coaching społeczny - praca z trudnym klientem

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kompetencje pedagogiczne nauczyciela

Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim NOWOŚĆ

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym studia organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie

Podatki i skarbowość

Praca socjalna z migrantami i uchodźcami NOWOŚĆ

Praca z ofiarami i sprawcami przemocy NOWOŚĆ

Rachunkowość - studia organizowane przez Uniwersytet Szczeciński

Rachunkowość budżetowa  - studia organizowane przez Uniwersytet Szczeciński

Terapia z ofiarami przemocy w rodzinie NOWOŚĆ

Tłumaczenie (język niemiecki) NOWOŚĆ

Transport, spedycja, logistyka

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
    
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi NOWOŚĆ

Zarządzanie jakością studia organizowane we współpracy z TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Zarządzanie kadrami i prawo pracy