fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Spotkanie inauguracyjne Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie, powołanej przez Rektora na kadencję 2015 – 2019,odbyło się 19 września 2016 r.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę zacieśnienia współpracy pomiędzy Uczelnią,a środowiskiem szkolnym, wskazując na potrzebę wymiany informacji oraz stosowanych dobrych praktyk.

Zasadniczym celem działania Rady jest zbliżenie środowiska szkolnego z regionu konińskiego i środowiska akademickiego Uczelni oraz wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego, materialnego i organizacyjnego PWSZ w Koninie i szkół ponadgimnazjalnych.

Do zadań Rady Dyrektorów należy m.in. doradzanie w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia, przybliżenie uczniów do środowiska akademickiego poprzez uczestnictwo w wykładach, warsztatach, inicjowanie działań mających na celu zachęcenie wybitnie uzdolnionych uczniów do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach studiów pierwszego stopnia, proponowanie możliwości dopasowania oferty edukacyjnej Uczelni w odniesieniu do oferty dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych, inicjowanie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
                 
               
M. Biadasz