fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Zapraszamy chętnych studentów wszystkich kierunków studiów do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

Międzywydziałowy jednosemestralny moduł studiów/dodatkowych zajęć przygotuje przyszłych absolwentów PWSZ w Koninie do aktywności przedsiębiorczej na polskim i europejskim rynku pracy. Cykl zajęć obejmuje następujące przedmioty prowadzone
w trakcie I semestru w roku akademickim 2016/2017:
  • „Eko-Przedsiębiorczość” –  30 h zajęć warsztatowych prowadzonych w języku polskim i 20 h w języku angielskim, mających za zadanie wykształcić umiejętność przygotowywania biznesu planu oraz umiejętność poruszania się po dokumentach niezbędnych do otwierania własnej działalności. Studenci w trakcie zajęć warsztatowych przygotują przykładowy biznes plan firmy, która zajmuje się wdrażaniem lub powielaniem rynkowym rozwiązań ekoinnowacyjnych, mających na celu zapobieganie bądź zmniejszanie wpływu działalności ludzkiej na środowisko oraz prowadzących do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami.
 
  • „Umiejętności miękkie i komunikacja” –  30 h zajęć w języku polskim i 20 h w języku angielskim. Umiejętności miękkie to m.in. umiejętność odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli właściwe odczytanie i wykorzystanie mowy ciała, umiejętność współpracy i pracy w grupie, praca w stresujących okolicznościach, kreatywność, asertywność, rozwiązywanie problemów czy autoprezentacja. Takie umiejętności pożądane są nie tylko na co dzień, ale również mogą być niezwykle przydatne w procesie rekrutacji do pracy czy przy wspinaniu się po szczeblach zawodowych. Dzisiaj bardzo często dobór pracowników do zespołów roboczych odbywa się przy uwzględnieniu ich umiejętności miękkich, od których m.in. zależy sukces firmy, zadania czy projektu.
 
  • „Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług” – 10 h zajęć w języku polskim i 10 h w języku angielskim.  Zajęcia będą miały na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz przedstawienie modelowych rozwiązań wypracowanych na świecie, które pozwalają na realizację celów zrównoważonego rozwoju.
W trakcie trwania kursu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu odpowiedniej grupy studentów. Ich program został wypracowany jako modelowy w trakcie realizacji projektu pt. „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, który zakończył się w maju 2016 r. i współfinansowany był ze środków funduszy norweskich i krajowych.

Ze względu na międzykierunkowy charakter kursu, zajęcia mogą odbywać się także popołudniami i w weekendy. Ukończenie kursu na podstawie obecności (zgodnie z regulaminem studiów) oraz zaliczeń w formie ustalonej przez wykładowców zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu.

Zapisy do 21 października 2016 r.,  ul. Przyjaźni 1, pok. 209, w godz. 8.00-12.00