fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji lub nierównego traktowania.
 
Dyskryminacja oznacza traktowanie osób, które ze względu, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytuacji.
 
Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat równego traktowania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/podstawowe_informacje_o_rownym_traktowaniu.pdf.

Więcej informacji o równym traktowaniu znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod linkiem http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-i-mobbing.
 
Wszelkie skargi na nierówne traktowanie powinny być zgłaszane bezpośrednio dziekanom wydziałów.
AM