fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Spotkanie rozpoczynające realizację projektu Klasa Akademicka „Finanse i Rachunkowość” odbyło się 28 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Uczestniczyli w nim jego beneficjenci – uczniowie I klasy technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie wraz z wychowawcą Karoliną Borkowską oraz Tomasz Kucharczyk, dyrektor  ZS im. M. Kopernika; Monika Piguła, wicedyrektor szkoły; dr Karina Zawieja-Żurowska, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i dr Agnieszka Szymankowska, kierownik Zakładu Finansów.

Spotkanie rozpoczęła dr Karina Zawieja-Żurowska, która podziękowała dyrekcji szkoły za zaangażowanie w pracę nad projektem, przekazując uroczyście podpisany list intencyjny. Następnie powitała uczniów w murach uczelni wręczając im indeksy oraz karty biblioteczne. Dokonała także krótkiej prezentacji dotyczącej założeń oraz harmonogramu projektu, ze szczególnym uwzględnieniem działań planowanych w każdym semestrze. Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili główny budynek uczelni przy ul Przyjaźni 1.

Pierwszy wykład dla uczniów klasy akademickiej odbędzie się już w listopadzie, a warsztaty, na których wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, zrealizowane zostaną na początku nowego roku kalendarzowego. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2020, a więc na cały cykl kształcenia uczniów w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, doskonalenie umiejętności organizacyjnych i współdziałania w zespole, umiejętności samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy. Pozwoli młodym ludziom na nabycie umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozwijanie swoich umiejętności komunikowania się i wystąpień publicznych. Jednak przede wszystkim w trakcie realizacji projektu uczniowie zapoznają się ze specyfiką kształcenia na studiach oraz będą mogli uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach organizowanych w PWSZ w Koninie.

Życzymy uczniom wielu wrażeń i sukcesów podczas realizacji zajęć w ramach klasy akademickiej!!!

red. D.W.
IMG_1612 (1)
34412_img_1662 (1)
34413_img_1655 (1)
34414_img_1650 (1)
34415_img_1648 (1)
34416_img_1647 (1)
34417_img_1644 (1)
34418_img_1642 (1)
34419_img_1640 (1)
34420_img_1637 (1)
34421_img_1623 (1)
34422_img_1621 (1)
34423_img_1617 (1)
34424_img_1616 (1)
34425_img_1615 (1)
34426_img_1614 (1)
34427_img_1613 (1)
34428_img_1612 (1)
34429_img_1611 (1)
34430_img_1610 (1)
34431_img_1606 (1)
34432_img_1605
34433_img_1604
34434_img_1601
34436_img_1599
34437_img_1598
34440_img_1595
34441_img_1594
34442_img_1593