fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Kolejne posiedzenie, powołanej przez Rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rady Programowej PWSZ w Koninie odbyło się w dniu 8 listopada br. w siedzibie Uczelni.
 
Przewodnią ideą spotkania była prezentacja nt. problemów funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce oraz wyzwań przyszłości, przedstawiona przez prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rektora PWSZ w Koninie, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady. W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego wobec Uczelni. Podjęto również rozmowy nt. ewentualnych form współpracy PWSZ w Koninie z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności nt. możliwości realizowania wizyt studyjnych dla studentów w ww. podmiotach, przygotowywania przez studentów prac dyplomowych na potrzeby tych podmiotów, prowadzenia w partnerstwie z nimi studiów podyplomowych, studiów dualnych, kursów lub szkoleń, jak również utworzenia i prowadzenia z ich udziałem parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości itp.
 
Radę Programową PWSZ w Koninie tworzą przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Skład Rady określa Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 – 2019.
 
M. Biadasz