fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie w dniach 3-6 listopada br. uczestniczył w wizycie monitoringowej w Eötvös Loránd University w Budapeszcie oraz Pannon Egyetem University w Veszprem. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy między Uczelniami na skutek czego planowane jest poszerzenie wymiany studentów oraz wspólne projekty naukowo-badawcze.

Ponadto rektor został zaproszony do wygłoszenia wykładu plenarnego w Veszprem pt. Teaching grammar in the foreign language classroom: From theory to practice.
 
M. Biadasz