fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 10 listopada br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania członkowie Rady Głównej dyskutowali nad uwarunkowaniami działań niepublicznych uczelni zawodowych. Członkowie zaopiniowali również projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach i tytule zawodowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dokonano także wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RGNiSW na kadencję 2017-2020.
 
Patrycja HW