fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie,oraz Mariusz Seńko, starosta powiatu tureckiego, byli organizatorami konferencji „Skuteczne nauczanie języków obcych w dobie globalizacji”. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Turku.
 
Gości przywitała Danuta Szczepanik, dyrektor LO w Turku. ‒  Podejmujemy działania w ramach strategii, której priorytetem jest wzmocnienie kompetencji językowych. Jest to wyzwanie dla edukacji. Jedynie globalne działania, które są sprzężone na różnych szczeblach edukacji, pozwolą skutecznie osiągnąć założony cel – mówiła dyrektor I LO.

Jeśli konferencja, to wykłady. Prof. Mirosław Pawlak przedstawił rolę PWSZ w Koninie w kształtowaniu językowym dla subregionu konińskiego oraz tłumaczył na czym polega znajomość języka obcego. Mariusz Seńko mówił o skuteczności nauczania języków obcych jako elemencie rozwoju gospodarczego powiatu tureckiego. Dr Marek Derenowski, kierownik Katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języka PWSZ w Koninie, swój wykład  poświęcił rozwijaniu wrażliwości interkulturowej w procesie przyswajania języka obcego, a Bartosz Wolski, pracownik dydaktyczny tej samej katedry  ‒ nauczaniu projektowemu na lekcjach języka obcego. Natomiast o diagnozowaniu predyspozycji językowych uczniów mówiła Patrycja Adamczewska, p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Gościem honorowym konferencji była prof. Hanna Komorowska (Uniwersytet SWPS), która przedstawiła wykład „Wartość ‒ skuteczność  – atrakcyjność w nauce języka i kultury”.

Konferencja odbyła 30 listopada w auli tureckiego liceum.

aria.
 
żródlo: Powiat Turecki