fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Studenci z  SKN „PEGAZ”  kierunku praca socjalna  uczestniczyli 24 i 25  listopada 2016 roku w wizycie studyjnej w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w Jarosławiu.Wizyta miała na celu zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z funkcjonowaniem,działaniem i zadaniami wybranych placówek:
  • Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jarosławiu
  • „Wzrastanie” Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jarosławiu.
W każdym z tych miejsc studenci nabyli wiedzę,która w przyszłości będzie im przydatną w swojej profesji zawodowej.
Kolejnego dnia (25 listopada) uczestniczyliśmy w III Sympozjum Naukowym pt. Pracownik Socjalny we współczesnym świecie. Zagrożenia i perspektywy  zorganizowanym przez Instytut Ochrony Zdrowia i Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Panel I. Pracownik socjalny we współczesnym świecie. Zagrożenia i perspektywy prowadzili   ks. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rogalski PWSTE w Jarosławiu i prof.nadzw.dr hab. Kinga Przybyszewska PWSZ Konin.

Studenckie Koła Naukowego Pegaz PWSZ w Koninie reprezentowały Paulina Osada i Agata Śmigiel. Wystąpienie  związane było z tematyką rodzin zastępczych w perspektywie teoretycznej i praktycznej.

Podziękowanie za pokonanie wielu kilometrów i aktywny udział,otrzymałyśmy od JM.Rektora prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Rejmana.
Opiekun Koła Naukowego PEGAZ
Prof. nadzw. dr hab. Kinga Przybyszewska