fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz Michał Wadelski, Dyrektor Zakładu Produkcji Rozdzielnic Niskiego i Średniego Napięcia Elektrobudowy SA w dniu 20 grudnia br. podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej.

Celem porozumienia jest podjęcie współdziałania zmierzającego do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach: „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka”. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, dydaktycznej i promocyjnej w zakresie realizacji innowacji dotyczących w szczególności powyższych studiów.

Warto przypomnieć, że studia dualne stanowią połączenie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W związku z powyższym w ramach prowadzonych studiów Elektrobudowa SA zobowiązała się do zatrudnienia studentów PWSZ w Koninie, co umożliwi im zdobycie zarówno potrzebnej wiedzy jak i cennego doświadczenia.

M. Biadasz