fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zapraszamy chętnych studentów wszystkich kierunków studiów do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy.

Międzywydziałowy jednosemestralny moduł studiów/dodatkowych zajęć przygotuje przyszłych absolwentów PWSZ w Koninie do aktywności przedsiębiorczej na polskim i europejskim rynku pracy. Przedmioty prowadzone w trakcie II semestru w roku akademickim 2016/2017:

„Eko-Przedsiębiorczość” –  30 h zajęć warsztatowych  po polsku i 20 h w języku angielskim,

„Umiejętności miękkie i komunikacja” –  30 h zajęć po polsku i 20 h w języku angielskim.

„Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług” – 10 h po polsku i 10 h w języku angielskim.  

Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu odpowiedniej grupy studentów. Ze względu na międzykierunkowy charakter kursu, zajęcia mogą także odbywać się popołudniami i w weekendy. Ukończenie kursu na podstawie obecności (zgodnie z regulaminem studiów) oraz zaliczeń w formie ustalonej przez wykładowców zostanie odnotowane w suplemencie do dyplomu i potwierdzone zaświadczeniem.

Zapisy i szczegółowe informacje - od 10 do 24 stycznia 2017 r.,  ul. Przyjaźni 1, pok. 209, w godz. 8.00-12.00