fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Katedra Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych zorganizowała 17 stycznia  po raz kolejny spotkanie naukowe podczas którego wygłoszone zostały dwa referaty.

dr Jakub Bielak - Psychologia pozytywna w uczeniu się i nauczaniu języków obcych.
Przegląd najnowszych osiągnięć tzw. psychologii pozytywnej, czyli działu psychologii zajmującego się tym wszystkim, co pozwala ludziom prowadzić dobre, pomyślne, „szczęśliwe” życie. Wyniki badań i praktyczne propozycje dotyczące wykorzystania tej wiedzy w uczeniu się i nauczaniu języków.

dr Katarzyna Papaja - CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Nauczanie przedmiotów w języku obcym. Prezentacja miała na celu ukazanie miejsca nauczania zintegrowanego w różnych systemach edukacyjnych  Europie i na świecie, a także zaprezentować wybrane zagadnienia związane z tematem nauczania przedmiotów w języku obcym. 

Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród nauczycieli języków obcych. W spotkaniu udział wzięło 12 nauczycieli języków obcych z zaprzyjaźnionych szkół z Konina i regionu, grupa studentów i pracownicy Katedry. 
Kolejne spotkanie w marcu i tym razem odbędzie się w języku angielskim.
 
 
                                                                                     Kierownik Katedry
                                                           Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych
                                                                                    dr Marek Derenowski