fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Edukacji Terapii i Kultury  28 -29 marca 2017 r. 

Patronat medialny:
Redakcja „Wychowanie na co Dzień"
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
Komitet Naukowy:Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak - przewodniczący
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
Prof. nadzw. dr hab. Halina Guła-Kubiszewska
Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Kołodziejski
Prof. nadzw. dr hab. Marian Lelonek
Prof. nadzw. dr hab. Marzenna Magda - Adamowicz
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Oleśniewicz
Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki
Prof. nadzw. dr hab. Czesław Plewka
Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Piotrowski
Prof. nadzw. dr hab. Kinga Przybyszewska
Pole tekstowe: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek
Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska28 MARCA 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4
 

10:00 -  Aula im. Profesora Andrzeja Niekrasza

- otwarcie Festiwalu
- wystąpienia Gości
- prezentacje studenckie

,,NATURALNIE’’ - wernisaż fotografii pejzażowej  autorstwa Aleksandry Głowackiej (II rok pedagogiki)
 
10.00 – 14.00     

VII Konferencja Naukowo – Metodyczna z cyklu
„Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”

WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W TOKU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA

(według odrębnego programu szczegółowego do pobrania Tutaj

 
W programie konferencji między innymi:
 
prof.  nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Edukacja wartości w ujęciu Eriugeny

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, dr Maria Gładyszewska  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Oczekiwania studentów pedagogiki wczesnoszkolnej wobec praktyk pedagogicznych.

dr Maria Sobieszczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Praktyka najlepszym nauczycielem ? - czyli praktyki pedagogiczne z perspektywy studentów pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

prof. nadzw. dr Paweł Prusak, dr Jadwiga Sala (Wyższa Szkoła Kujawsko-Pomorska w  Bydgoszczy),  Próba wartościowania czynników efektywnej pracy nauczyciela w kontekście praktyki pedagogicznej.

dr Sabina Wieruszewska - Duraj (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach), Kształtowanie kompetencji w zakresie wartościowania studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

prof. nadzw. dr hab. Piotr Oleśniewicz, Prof. nadzw. dr hab. Halina Guła-Kubiszewska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Wartości tkwiące w kontaktach uczelni ze środowiskiem nauczycieli wychowania fizycznego w warunkach AWF we Wrocławiu.

prof. dr hab. Ryszard Parzęcki  (Politechnika Koszalińska), Wartości tkwiące w odbiorze porad i wskazówek przez studentów w okresie praktyki zawodowej.

prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPA w Kaliszu), Wartości i wartościowanie wobec procedur ewaluacji w toku praktyki pedagogicznej studenta.

mgr Wiesława Kozłowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Wartościowanie wysiłku dzieci z perspektywy studenta – praktykanta. Twórczość jako wartość.

mgr Ewa Łechtańska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Wartościowanie efektów edukacji  środowiskowej (dzieci i przyszłego nauczyciela dzieci) w kontekście podstawy programowej w toku praktyki pedagogicznej .

mgr Marcin Olejniczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Wartości i edukacja w kontekście aktualnych przemian społeczno-kulturowych.

mgr Małgorzata Chybicka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), Wartościowanie efektów edukacji  środowiskowej (dzieci i przyszłego nauczyciela dzieci) w kontekście podstawy programowej w toku praktyki pedagogicznej.
 

Agata Leśniewska, Agata Michurska, Daria Robak (studentki II r. pedagogika – PWSZ w Koninie), Wybrane aspekty słuchania muzyki na wczesnym etapie rozwoju dziecka - szkoła jako przestrzeń formalnego i nieformalnego uczenia się muzyki.
 
14.00 – 16.00 (Aula im. Profesora Andrzeja Niekrasza)

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w teorii i praktyce – warsztaty w wykonaniu studentów – IIIr. pedagogika specj. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem.

Opiekun i moderator : dr Jadwiga Knotowicz
 
15.00 – 16.30  (sala nr 44)

Studenci w kręgu problematyki prac dyplomowych – warsztaty w wykonaniu grupy seminaryjnej studentów – III r. pedagogika
Opiekun i moderator: prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak


 

 
29 MARCA 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4

 
8.30 – 10.30  (sala nr 44)

Szkoła w środowisku lokalnym – uwarunkowania efektywnej współpracy – warsztaty  w wykonaniu studentów III roku pedagogiki specj. edukacja elementarna – grupa 1B;

Koordynatorzy: mgr Marcin Olejniczak oraz Anita Skupińska (studentka III r.)
 
9.00 – 11.15 (sala nr 26)

Literacka stacja kamishibai - warsztaty z udziałem dzieci w klas I – III oraz grupy studentów (zajęcia w grupach rotacyjnych)
Koordynator i moderator: mgr Wiesława Kozłowska
 
9.00 – 11.15 (sala nr 35)

Matematyczna stacja badawcza ­ - warsztaty z udziałem dzieci w klas I – III oraz grupy studentów (zajęcia w grupach rotacyjnych)
Koordynator i moderator: mgr Małgorzata Chybicka  
 
9.00 – 11.15 (sala nr 22)

Przyrodnicza stacja badawcza ­ - warsztaty z udziałem dzieci w klas I – III oraz grupy studentów (zajęcia w grupach rotacyjnych)

Koordynator i moderator: mgr Ewa Łechtańska 
 
9.00-10.00 (sala nr 27)

Stop cyberprzemocy  - warsztaty z udziałem studentów I roku „praca socjalna” oraz członków Koła Naukowego  „Pegaz”

Koordynatorzy i moderatorzy: Prof. nadzw. dr hab. Kinga Przybyszewska i mgr Artur Cygan
 

10.00 – 13.30 (Aula im. Profesora Andrzeja Niekrasza)

KONFERENCJA I WARSZTATY pt. Edukacja obywatelska – skarbem


(według odrębnego programu szczegółowego)

Koordynator: dr Marianna Styczyńska
 
W programie między innymi:

mgr Olgierd Neyman­ - Dyskurs teoretyczno-empiryczny nt. Wartości i wartościowanie w toku praktyki pedagogicznej studenta.

mgr Małgorzata Gałczyńska ­ - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ambasador kultury przyczynkiem do budowania postawy obywatelskiej uczniów.

mgr Marcin Olejniczak ­ -(PWSZ Konin), Tożsamość dziecka w społeczeństwie informacyjnym.

mgr Patrycja Matela ­ - (Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Kawnicach), Każdy z nas jest wyjątkowy.

Natalia Bąk, Natalia Marcinkowska ­ -(Studenckie Koła Naukowe  Młodych Pedagogów), Kształtowanie systemu wartości w rodzinie.

Ewa Mazur, Daria Leszczak (Studenckie Koła Naukowe Młodych Pedagogów), Świat wartości dziecka a edukacja obywatelska


Występ wokalny absolwentki PWSZ  - Pani Mileny Kwiatkowskiej
 
13.30  - podsumowanie i zakończenie  Festiwalu (Aula im. Profesora Andrzeja Niekrasza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komitet Organizacyjny Festiwalu:
 
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak - przewodniczący                 
dr Mariusz Jabłoński mgr Małgorzata Chybicka  
dr Jadwiga Knotowicz mgr Ewa Łechtańska
dr Józef Nawrocki mgr Marcin Olejniczak
dr Marianna Styczyńska mgr Aldona Wojciechowska
  mgr Wiesława Kozłowska
   mgr Iwona Powaga - sekretarz
     
 

ZGŁOSZENIE