fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. To drugi kierunek magisterski w PWSZ w Koninie.

Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczną studia od 1 października roku akademickiego 2017/2018. Nabór rozpocznie się w czerwcu 2017. O przyjęcie mogą się starać zarówno właściciele dyplomu licencjata, jak i inżyniera, ale ci pierwsi będą studiowali 4 semestry, czyli o jeden więcej niż inżynierowie. Tak więc wszyscy jego absolwenci ukończą naukę z tytułem magistra inżyniera, ponieważ w toku studiów, stacjonarnych lub niestacjonarnych, uzyskają przygotowanie z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych.

Warto dodać, że koncepcja kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy. Do wyboru będą dwie specjalności: transport i logistyka produkcji oraz zarządzanie infrastrukturą techniczną.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisana 4 stycznia tego roku, zawiera warunek o prowadzeniu go zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat PWSZ w Koninie zawartych w uchwale nr 96/VI/IX/2016 z dnia 13 września 2016 r.