fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

21 lutego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Sygnatariuszami porozumienia byli Mirosław Drjański – Dyrektor II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektora PWSZ w Koninie.

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.

Partnerstwo z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych postrzegamy jako znaczącą okazję do obustronnie korzystnej współpracy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że umowa gwarantuje wsparcie merytoryczne konińskich studentów kierunku „finanse i rachunkowość” – podkreślił prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie.

W ramach umowy, mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, strony deklarują gotowość do wspólnej realizacji projektu: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Powyższy projekt skierowany jest do studentów kierunku „finanse i rachunkowość”, a także do pracowników ZUS oraz pracowników PWSZ w Koninie.

Porozumienie ZUS i PWSZ w Koninie to korzyści płynące dla obu stron i dla całej społeczności lokalnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł korzystać między innymi z eksperckiego wsparcia pracowników naukowych. Studenci i doktoranci uczelni będą z kolei mogli uczestniczyć w bezpłatnych praktykach i stażach zawodowych w ZUS. Obie instytucje będą też dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach wykładów, warsztatów i prelekcji organizowanych wspólnie przez ZUS i PWSZ – zaznacza Mirosław Drjański – Dyrektor II Oddziału ZUS w Poznaniu.

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowa zapowiada współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. W szczególności ZUS zobowiązuje się do udziału we wspólnych projektach naukowych, prowadzenia wykładów, wsparcia merytorycznego dla studentów piszących prace naukowe oraz umożliwienia im odbycia praktyk w Zakładzie.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zobowiązuje się natomiast do włączania ZUS do wspólnych projektów badawczych, a także doradztwa i konsultacji naukowych.