fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie działa od 16 grudnia 2013 r., kiedy to zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Za główne cele swojej działalności przyjęło utrzymywanie więzi między pracownikami, studentami, absolwentami i przyjaciółmi PWSZ Koninie.
 
W grudniu 2016 r. zakończyła się pierwsza kadencja zarządu stowarzyszenia. Upłynęła na wspieraniu studentów i absolwentów, np. przez projekty aktywizujące i pomagające osobom niepełnosprawnym. Za najważniejsze wydarzenie tamtego okresu należy uznać uruchomienie na uczelni, w okresie od marca do grudnia 2014 r., e-centrum, prowadzonego przez Fundację Aktywizacja, w którym nasi chętni niepełnosprawni studenci mogli korzystać z konsultacji doradczych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną. Skorzystali także z grupowego doradztwa zawodowego, kierowani bowiem byli tam, gdzie mogli otrzymać dodatkowe formy wsparcia, np. na dalsze kształcenie (dopłaty do kosztów związanych ze studiami magisterskimi, warsztaty zawodowe wyjazdowe itd.), warsztaty umiejętności społecznych.

Wraz z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu stowarzyszenie zorganizowało 15 maja 2014 r. konferencję „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Do udziału w konferencji zaproszono pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, by przedstawić korzyści z możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wydarzenie zorganizowane było w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas konferencji skorzystać było można z porad ekspertów do spraw rynku pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stoiska pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Koninie oraz Fundacji Aktywizacja), uzyskać informacje na temat prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością, możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i stanowiska pracy. Wystąpili także pracodawcy i przedstawiciele instytucji publicznych zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie. Osoby chętne uczestniczyły także w warsztacie dotyczącym współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Od 2017 r. rozpoczęła się kadencja nowego zarządu stowarzyszenia. Na najbliższe lata zaplanowano organizacji cyklicznej konferencji „Rynek pracy”, jednak poświęconej nie tylko rynkowi pracy, ale i absolwentom. Konferencja ma być miejscem wymiany informacji i doświadczeń związanych z tym tematem w perspektywie ogólnopolskiej i lokalnej. Planowane obszary tematyczne to sytuacja na rynku pracy, w tym analiza bezrobocia, zgłaszanych ofert pracy, zawody deficytowe na rynku pracy i in. w ujęciu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, doradztwo zawodowe a rynek pracy, np. sposoby planowania kariery zawodowej pod kątem potrzeb rynku pracy, obszarów zainteresowań zawodowych, oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Inne tematy to europejski rynek pracy, migracje zarobkowe, zawody przyszłości, zawody deficytowe w Polsce i na świecie.

Wstępny harmonogram przewiduje organizację czterech konferencji. Pierwsza pod hasłem „Czy warto planować karierę zawodową?”, w czerwcu 2017 r., ma skupić się wokół pięciu głównych tematów:

1. Analiza bezrobocia i ofert pracy w Wielkopolsce i regionie konińskim kluczem efektywnego planowania kariery zawodowej młodzieży, 
2. Wsparcie publiczne i UE a zmiany na rynku pracy
3. Absolwenci PWSZ w Koninie na rynku pracy,
4. Doradztwo zawodowe jako pomocne narzędzie w planowaniu kariery zawodowej,
5. W czym pomaga doradca zawodowy. System doradztwa zawodowego w Polsce i na świecie.
 
II konferencję z tego cyklu pod hasłem „Absolwent uczelni na rynku pracy” zaplanowano na marzec 2018 r. – to konferencja w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie.

Ponadto członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę o włączeniu się w przygotowania do obchodów 20-lecia powstania uczelni przez przygotowanie jeszcze innych wydarzeń, takich jak Zjazd Absolwentów PWSZ w Koninie ‒ 16 czerwca 2018 r., konkurs dla absolwentów na krótką historię, anegdotę, ciekawe wspomnienie z okresu studenckiego w PWSZ w Koninie w postaci dowolnej formy artystycznej ‒ w okresie od 30 marca do 10 listopada 2017 r.

Wszelkie informacje na temat wszystkich tych wydarzeń będą podawane sukcesywnie na stronie stowarzyszenia – zakładka DLA ABSOLWENTA na głównej stronie internetowej PWSZ w Koninie.


*
Zapraszamy do wstąpienia do stowarzyszenia. Jego siedziba znajduje się w pokoju 209 w budynku głównym uczelni przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie – tam można pobrać i złożyć deklarację członkowską. Każdy członek może skorzystać także z informacji na temat możliwych zniżek oferowanych absolwentom (np. kursy językowe w ACJ), możliwości pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej, pomocy doradczej w zakresie podejmowania takiej działalności lub sporządzania biznesplanu. Planowane są także (w przypadku odpowiedniej liczny chętnych) warsztaty umiejętności społecznych oraz grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe dla członków stowarzyszenia lub zainteresowanych absolwentów.
 
ekdar