fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie w dniach 6 – 8 marca br. gościł z wizytą w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
Celem wizyty było podjęcie rozmowy z władzami Akademii Pomorskiej nt. zacieśnienia współpracy między uczelniami. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany stosowanych dobrych praktyk.
 
Warto przypomnieć, że uczelnie współpracują ze sobą od 2 lutego 2016 r. na mocy podpisanej umowy o współpracy. Zawarta umowa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz rozwoju naukowego pracowników np. poprzez uczestnictwo w konferencjach i seminariach, wspólne publikacje, otwieranie przewodów doktorskich i habilitacyjnych pracowników PWSZ w Koninie w Akademii Pomorskiej. W myśl umowy uczelnie mają również możliwość podejmowania wspólnych badań i opracowań naukowych, publikowania dorobku naukowego, podręczników, skryptów, udostępniania baz danych komputerowych dotyczących dziedzin współpracy naukowej i dydaktycznej, a także wymiany publikacji i wydawnictw.
 
M. Biadasz