fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Wydział Filologiczny zaprasza na Dzień Filologii
 

W y d z i a ł   F i l o l o g i c z n y  
P W S Z   w   K o n i n i e

 
zaprasza

21 marca 2017 r.P R O G R A M
 

Konkurs recytatorski w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej

 Motyw przewodni: 

-   IMAGINE "Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere" - Albert Einstein 
- "Logik bringt dich von A nach B. Vorstellungskraft bringt dich überall hin" - Albert Einstein 

 
 • próbny egzamin językowy z j. angielskiego i j. niemieckiego  - ocena kompetencji językowych uczestników na poziomie B2 
   
 • projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej - angielskiej i niemieckiej - wraz z prelekcją i dyskusją. 
   
 • prezentacje i warsztaty przygotowane przez wykładowców i studentów filologii.
 
 
Karta zgłoszeniowa 

Regulamin konkursu recytatorskiego