fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania logistyki” odbyła się 31 marca 2017 r.

Wydarzenie to skupiło wiele znanych osobistości i specjalistów z zakresu logistyki. W konferencji uczestniczyli nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z różnych ośrodków badawczych, ale również przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych i transportowych oraz studenci kierunku „logistyka”. Wszystkich przywitała dr Karina Zawieja-Żurowska, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

Następnie rozpoczęła się sesja plenarna, podczas której prelegenci wygłosili swoje referaty.

Pierwszy panel poprowadziła prof. zw. dr hab. Elżbieta Gołembska, która wprowadziła w ogólną tematykę oraz wygłosiła wykład pt. „Nowoczesne kierunki rozwoju logistyki”, prof. nadzw. dr hab. Anna Łupicka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Kreowanie wiedzy w łańcuchach dostaw”,prof. nadzw. dr hab. Marta Wincewicz-Bosy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Identyfikacja międzynarodowego łańcucha dostaw branży lin stalowych i drutów”, prof. nadzw. dr hab. Beata Meyer z Uniwersytetu Szczecińskiego „Uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji rowerowej w województwie zachodniopomorskim” oraz mgr Sebastian Żabiński z firmy Fermintrade Sp. z o.o. Fermintrade – logistyka dystrybucji w firmie handlowej (Grupa Konimpex). Wystąpienia zaproszonych gości zakończyła owocna dyskusja.
 
Po krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady w równoległych sesjach specjalnych. Pierwsza z nich, moderowana przez prof. nadzw. dr hab. Annę Łupicką, dotyczyła dylematów współczesnej logistyki. Wygłoszone referaty dotyczyły marnotrawstwa w logistyce, analizy procesu magazynowania, zarządzania łańcuchami dostaw, transparentności logistyki oraz eco-driving`u i zen-driving`u w transporcie. Druga sesja specjalna, moderowana przez prof. nadzw. dr hab. Beatę Meyer, dotyczyła logistyki w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wygłoszone referaty obejmowały kwestie związane z systemem transportowym miasta
w aspekcie funkcjonowania aglomeracji, obsługą logistyczną przestrzeni rekreacyjnych. Podjęto również zagadnienia związane z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz kwestie związane z rolą transportu w procesie obronności kraju.
 
Bez wątpienia konferencję należy zaliczyć pod względem merytorycznym i organizacyjnym do udanej. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie miała następne edycje – mówi dr Robert Rogaczewski, organizator konferencji. Podziękowania należy skierować firmom Fermintrade Sp. z o.o. oraz Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. J. za wsparcie finansowe i obecność w obradach.