fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Drugie posiedzenie, powołanej przez rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie, odbyło się 11 kwietnia br. w siedzibie Uczelni.
 
Myślą przewodnią spotkania była dyskusja nt. planowanych zmian w systemie oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Anna Matczak-Gaj, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, pełniąca jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącej Rady Dyrektorów omówiła kwestie dotyczące podstawy programowej kształcenia w szkołach średnich. Następnie prof. Mirosław Pawlak dokonał prezentacji zmian w systemie szkolnictwa wyższego w oparciu o projekty założeń do tzw. „Ustawy 2.0”. W dalszej części posiedzenia dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia przedstawił kwestie związane z realizacją praktyk pedagogicznych przez studentów PWSZ w Koninie w placówkach oświatowych subregionu konińskiego.
 
Warto przypomnieć, że zasadniczym celem działania Rady jest zbliżenie środowiska akademickiego Uczelni oraz środowiska szkolnego z regionu konińskiego, a także wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego, materialnego i organizacyjnego PWSZ w Koninie i szkół ponadgimnazjalnych.
                         
           
M. Biadasz