fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

IV seminarium naukowe „Pomagam” - od teorii do praktyki odbyło się 25 kwietnia. Seminarium połączone było z uroczystościom wręczenia nagród w konkursie fotograficznym pod tym samym tytułem.
 
Na program seminarium składały się liczne prelekcje i wykłady a wśród nich: Pomoc i pomaganie w dobie postprawdy, który omówił dr hab. Jakub Baroszewski, o Kompetencjach zawodowych w profesjach związanych z pomaganiem osobom niepełnosprawnych mówiła dr hab. Kinga Przybyszewska. Dr Kazimiera Król wygłosiła wykład na temat pracy socjalnej jako umiejętności i sztuki mądrego pomagania. Marcin Olejniczak omówił temat pt. Socjallizacyjne uwarunkowania praktyk pomagania, a Tomasz Naglewski - Od Stereotypu i dystansu do akceptacji i zrozumienia. Nie zabrakło także tematu dotyczącego wolontariatu który omówili Karolina Kozłowicz, Ewelina Perełkowicz oraz Artur Cygan.
 
 
Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Pracy Socjalnej przy współpracy ze Społeczno-Ekonomicznym Zespołem Badawczym PWSZ w Koninie oraz Studenckimi Kołami Naukowymi - ,,Pegaz’’ i ,,Wizja’’.