fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Na czym opiera się bezpieczeństwo naszego kraju, a przede wszystkim naszego regionu. Odpowiedzi na te pytania studenci oraz uczniowie klas mundurowych poznali 9 maja  w PWSZ w Koninie. Pomysłodawcą tego kompendium wiedzy była Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Seminarium rozpoczęło się od wykładu Terytorialna Służba Wojskowa, który przedstawił mjr Zbigniew Nizgorski, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie.

Następnie o regionalnym systemie bezpieczeństwa z punktu widzenia organizacji paramilitarnych mówił Mateusz Szcześniak, student III roku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Paweł Figurski, kierownik Biura Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Koninie mówił o zasadach logistycznych w zarządzaniu kryzysowym.

Aleksander Prętnicki Ze studenckiego Koła Myśli Politycznej PWSZ w Koninie oraz również student III roku bezpieczeństwa wewnętrznego mówił o Wojskowej Obronie Terytorialnej w aspekcie regionalnym.

nadkom. Maciej Antas, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie zapoznał studentów i uczniów z Krajową mapą zagrożeń, która jest także narzędziem wspomagającym zadania ustawowe Policji.

Kolejne wystąpienie należało do Natalii Szczechowicz, studentki ostatniego roku bezpieczeństwa wewnętrznego, która przybliżyła nam ogólnokrajowy problem smogu w aspekcie regionalnym.

Połączenie przez Skype to wykład który przedstawił prof. nadzw. dr hab. Wojciech Nowiak, który jak zawsze mówił bardzo interesująco i ciekawie na temat postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców Wielkopolski. Wyniki badań oparto na ankietach i analizie cząstkowej wyników, w których aktywnie uczestniczyli studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Całość spotkania zamknął Patryk Lewandowski, student III roku bezpieczeństwa wewnętrznego który skupił się na bezpieczeństwie ekologicznym regionu konińskiego.

 Podsumowania seminarium dokonał dr Julian Jaroszewski, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zwrócił uwagę, że  poruszana tematyka przez prelegentów obrazuje skale występujących zagrożeń oraz działalność wielu służb w zakresie bezpieczeństwa w regionie konińskim.