fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Wizyta studyjna, która miała miejsce 10 maja,  będąca rezultatem współpracy Zakładu Pracy Socjalnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz SKN ,,Pegaz’’, okazała się niezwykle cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Pierwsza część wizyty obejmowała seminarium naukowe pt. ,,Pomoc i interwencja’’, w czasie którego głos zabrała m.in. Jagoda Jóźwik z PCPR w Płocku, kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej przedstawiając kwestie związane z organizacją rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonowaniem instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej w powiecie płockim oraz Małgorzata Lewandowska, dyrektor PCPR w Płocku omówiając zadania powiatu w kontekście pomocy społecznej, skupiając się głównie na działalności domów pomocy społecznej, aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych czy też programach osłonowych i projektach unijnych.

Integralną częścią wizyty były zajęcia praktyczne, które odbyły się w niezwykle malowniczym, przepełnionym dziełami sztuki Domu Pomocy Społecznej ,,Pod Jaworem’’ w Nowym Miszewie koło Płocka. Placówka – w opinii uczestników – stanowi wręcz wzorcowy, zdecydowanie godny naśladowania przykład organizacji i stylu zarządzania tego typu instytucjami na skalę kraju. Dyrektor DPS – Barbara Stańska-Mackiewicz z pasją przekonywała studentów do swojej wizji twórczej pomocy społecznej, jak i zdecydowanie humanistycznej, indywidualizującej postawy względem mieszkańców domu pomocy społecznej.

W seminarium i zajęciach praktycznych udział wzięło 20 studentów pracy socjalnej, studentkach kierunku finanse i rachunkowość pracownicy Zakładu Pracy Socjalnej: dr hab. Kinga Przybyszewska (inicjatorka wizyty studyjnej) Artur Cygan i Marcin Olejniczak.
 
Artur Cygan