fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Rekrutacja na kierunku „zdrowie publiczne” rozpoczęta!!!
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 lipca 2017 r. nadało Wydziałowi Społeczno-Ekonomicznemu PWSZ w Koninie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku „zdrowie publiczne” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym. Przyszły student może wybrać dwie specjalności: „socjoterapię” oraz  „żywienie człowieka zdrowego i chorego”.
 
Specjalność „socjoterapia” nadaje uprawnienia wychowawcy i nauczyciela w zakresie socjoterapii oraz resocjalizacji. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla absolwentów licencjackiej pracy socjalnej i pedagogiki. Przygotowuje do podjęcia pracy m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w szkołach.
 
Specjalność „żywienie człowieka zdrowego i chorego” to oferta przede wszystkim dla absolwentów licencjackiej dietetyki. Absolwenci tej specjalności będą mogli wykonywać zawód specjalisty żywienia człowieka, w tym planować i prowadzić żywienie dla zróżnicowanych grup ludności, opracowywać receptury na potrawy i napoje, przygotowywać menu i potrawy, wykonywać ekspertyzy z zakresu technologii żywności oraz analizy produktów spożywczych.
 
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia,  II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do: 1) obszaru nauk społecznych lub 2) obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a więc nie tylko absolwenci pracy socjalnej, pedagogiki i dietetyki.
 
 
Nabór na studia na tym kierunku rusza 28 lipca 2017 r.


 
Ekdar