fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

DZIEŃ ADAPTACYJNY
 
PROGRAM
Konin, 28 września 2017 r. (czwartek)
 
godz. 16.00 – 16.30
Aula im. Jana A. P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego,  ul. ks. J. Popiełuszki 4.
 
 
Część I.
Spotkanie studentów I roku z władzami Uczelni:
 
 
 1. Otwarcie spotkania – prezentacja Uczelni – Prorektor ds. Kształcenia dr Artur Zimny.
 2. Najważniejsze informacje dotyczące nabycia praw studenckich – Kierownik Działu Dydaktyki mgr Katarzyna Janiak.
 3. Pomoc materialna dla studentów. Ubezpieczenie NNW i OC studentów – mgr Anna Żerkowska
 4. Systemy informatyczne, oferta dla studentów – dr Grzegorz Pawłowski/mgr Filip Kałuża
 5. ELS z funkcją płatniczą – przedstawiciel Banku Pekao S.A.
 
od godz. 16.45   Część II.
 
Spotkania studentów I roku z władzami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych
 


Wydział Filologiczny :  sala nr 37, ul. ks. J. Popiełuszki 4
 
Dziekan Wydziału Filologicznego – dr Anna Stolarczyk-Gembiak
p.o Prodziekan Wydziału – mgr Ewa Konieczna
 
 • od godz. 17.45:
 • studia pierwszego stopnia sala nr 37      
 • studia drugiego stopnia – sala nr 45                    
 
Wydział Społeczno-Techniczny :  Aula im. Jana A. P. Kaczmarka CWD, ul. ks. J. Popiełuszki 4  
 
Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego – dr Karina Zawieja-Żurowska
Prodziekan Wydziału – dr Miłosz Olejniczak
 
 • od godz. 17.45:
 • Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej:
 • pedagogika  – sala nr 34
 • zdrowie publiczne (studia drugiego stopnia) –  sala nr 25                   
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informatyki  – sala nr 14 CWD
 • bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki – Aula im. Jana A.P. Kaczmarka CWD
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • Katedra Inżynierii i Technologii sala nr 11 CWD
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia drugiego stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn
 
 
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia :   sala nr 50, ul. ks. J. Popiełuszki 4 
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – dr Janusz Kwieciński
Prodziekan Wydziału – dr Edyta Bielik
 
 • dietetyka,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • wychowanie fizyczne