fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

W dniach 21-22 listopada 2017 r.  odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem „Zbliżenia”, ujęta w triadzie  językoznawstwo- translatoryka- literaturoznawstwo. Organizatorami był sprawdzony zespół: dr Anna Stolarczyk-Gembiak, dr Marta Woźnicka i dr Grzegorz Pawłowski. Konferencję otworzył JM prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ Konin. Celem cyklicznej konferencji jest prezentacja kierunków badań interdyscyplinarnych, prowadzonych w ramach szeroko pojętej humanistyki. 
Zaproszenie do udziału przyjęli specjaliści, reprezentujących różne filologie z ponad 15 uczelni w całym kraju i Europie - usłyszeliśmy 60 prelegentów, w tym 5 plenarnych. Wygłoszono referaty w sekcjach: językoznawstwo systemowe, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo i translatoryka. Prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki z Uniwersytetu Łódzkiego mówił w wykładzie plenarnym o zbliżeniach i oddaleniach w obrębie translatoryki.  Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak   przedstawił refleksje na temat kondycji kształcenia filologicznego i kierunku niezbędnych zmian. Prof. Elena Di Venosa z Uniwersytetu w Mediolanie analizowała frazeologizmy w języku niemieckim w kontekście badań językoznawczych i uwarunkowań kulturowych. Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek podzieliła się spostrzeżeniami na temat stałości i zmienności w języku, a prof. UŁ dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran przedstawiła koncepcję humoru i dowcipu w kontekście wyzwań translatorskich. Wykłady stały się przyczynkiem do dyskusji prowadzonych nie tylko na forum plenarnym, ale również w sekcjach specjalistycznych.
Konferencja była sukcesem pod względem formy, liczby uczestników i spektrum prezentowanych zagadnień. Prelegenci wyrazili uznanie dla formuły funkcjonowania uczelni i sprawności organizacyjnej Wydziału Filologicznego. Podobnie jak po konferencjach „Zbliżenia 2013” i „Zbliżenia 2015”, planowana jest publikacja w językach polskim i niemieckim.

asg