fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Piąte w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie, powołanej przez Rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rady Programowej PWSZ w Koninie odbyło się 22 listopada br. w siedzibie Uczelni.

Przewodnią ideą spotkania była dyskusja na temat oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego wobec Uczelni oraz ewentualnych form współpracy w zakresie realizowania praktyk zawodowych dla studentów, a także prowadzenia studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń.  Podczas posiedzenia prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Przewodniczący Rady omówił projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaprezentowany w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki w dniach 19-20 września br., natomiast prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej przedstawił zgromadzonym propozycje nowych kierunków studiów w PWSZ w Koninie.
 
Radę Programową PWSZ w Koninie tworzą przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Skład Rady określa Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej PWSZ w Koninie na kadencję 2015 – 2019, zmienione Zarządzeniem Nr 127/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 7 listopada 2017 r.
 
M. Biadasz