fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W piątek (1 grudnia) zakończono V edycję Akademii Młodej Przedsiębiorczości, skierowanej do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości i możliwości prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

W ramach Akademii zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów pozwalających nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego na start. Ponadto, przewidziano organizację wizyt studyjnych w prężnie działających firmach tj. KON-BET Sp. z o.o. oraz Dalen sp. j. PW. Fijałkowski, Piaskowski.

Program Akademii przewidział dla studentów również konkurs o tematyce związanej z planowaniem strategicznym rozwoju Miasta Konina. Konkurs polegał na przygotowaniu w 2/3-osobowych grupach prezentacji multimedialnej w wybranym przez siebie temacie. Każda z grup przedstawiła swoją prezentację przed Komisją Konkursową. Laureatami Konkursu zostały osoby wchodzące w skład grupy nr 2, tj.:

  • Aleksandra Kurkiewicz, studentka III roku dietetyki
  • Damian Jabłonowski, student II roku logistyki.

Każdy z laureatów Konkursu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 200,00 zł, z przeznaczeniem na dwudniowe szkolenie z zakresu kreatywności i twórczego myślenia w Warszawie (wraz z noclegiem i wyżywieniem).

Każdy uczestnik Akademii Młodej Przedsiębiorczości otrzymał też dyplom oraz upominki, a fundatorem nagród był Prezydent Miasta Konina.

Akademia Młodej Przedsiębiorczości realizowana była przez Miasto Konin, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą, we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019.

 

zdjecie 2
zdjęcie 1
zdjęcie 3
zdjęcie 5(1)
zdjęcie 10Źródło: Urząd Miejski w Koninie