fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Dnia 5 grudnia 2017 roku odbył się Dzień Filologii zorganizowany przez Katedrę Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem na Wydziale Filologicznym. W ramach tego wydarzenia konińska uczelnia gościła uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich wraz z ich opiekunami. Przybyłym gościom Wydział Filologiczny zaproponował bogatą ofertę konkursów, warsztatów, wykładów i projekcji filmowych. Dzień Filologii o godzinie 9.30 otworzyła p.o. prodziekana Wydziału mgr Ewa Konieczna. Później gości powitał serdecznie J.M. prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a także Dziekan Wydziału Filologicznego dr Anna Stolarczyk-Gembiak oraz kierownik Katedry Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk.
 
O godzinie 10 rozpoczęły się równocześnie dwa konkursy - w auli Konkurs Tłumaczeniowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w czytelni Biblioteki uczelnianej Konkurs Recytatorski. W ramach Konkursu Tłumaczeniowego, który koordynował mgr Marek Gralewski, uczniowie musieli przetłumaczyć - z języka angielskiego lub z języka niemieckiego, ponieważ konkurs odbywał się w dwóch kategoriach, - tekst literacki oraz tekst użytkowy. W tym roku młodzi adepci przekładu z języka angielskiego pracowali nad tłumaczeniem jednego akapitu z postmodernistycznej powieści „Tęcza grawitacji” amerykańskiego pisarza Thomasa Pynchona i fragmentu instrukcji obsługi iPhone’a. Zwycięzcami konkursu w kategorii język angielski zostali:
1.Ignacy Kowalewski II LO Konin
2. Kinga Kubacka II LO Konin
3. Klaudiusz Kaźmierczak Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole.
 
Natomiast uczestnicy Konkursu Tłumaczeniowego w kategorii język niemiecki przełożyli na język polski wiersz Rainer Marii Rilkego pod tytułem „Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?” oraz tekst dotyczący sposobu przeprowadzania wyborów do parlamentu niemieckiego „Wie funktioniert die Bundestagswahl?”
 Laureaci w tej kategorii to:
 1. Jakub Wilczyński, I LO im. T.Kościuszki w Koninie
 2. Paweł Jarmuszka, LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole
 3.  Estera Sawicka, LO im. J. Piłsudskiego w Słupcy.
 
Przewodnim hasłem tegorocznego Konkursu Recytatorskiego, koordynowanego przez mgr Sylwię Dominiak, była kreatywność: CREATIVITY/KREATIVITÄT. Młodzi recytatorzy przedstawiali swoje interpretacje poezji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej w dwóch kategoriach w każdym z języków: klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazja, oraz szkoły średnie. Tegorocznymi laureatami Konkursu Recytatorskiego zostali:
 • w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja - język niemiecki:
 1. Aleksandra Rogalska, Szk. Podst. nr 9 w Koninie
 2. Julia Michalska, Szk. Podst. im. Fiedlera w Rychwale
 3. Jakub Potrzebski, Szk. Podst. nr 1 w Koninie
 • w kategorii szkoły średnie - język niemiecki:
 1. Aleksandra Kaźmierczak, I LO w Turku
 2. Kacper Wypychowski, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie
 3. Wiktoria Jaśkowiak, I LO w Turku
 • w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja - język angielski:
 1. Weronika Majewska, Szk. Podst. nr 9 w Koninie
 2. Piotr Kulczewski, Szk. Podst. nr 1 w Koninie
 • w kategorii szkoły średnie - język angielski:
 1. Magdalena Perlińska, I LO w Turku
 2. Elwira Górska, LO im. Królowej Jadwigi w Kole
 3. Antonina Świerkowska, LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 
Natomiast uczestnicy Dnia Filologii, którzy nie brali udziału w żadnym z konkursów, oglądali filmy poruszające ważkie problemy kulturowe i społeczne w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej. Projekcję filmu In America reżyserowanego przez Jima Sheridan’a w oryginalnej angielskiej wersji językowej poprzedził wprowadzeniem zatytułowanym: “Chasing the fabled American Dreamˮ mgr Andrzej Kujawski, a obraz Die Welle reżyserowany przez Dennis’a Gansel w oryginalnej niemieckiej wersji językowej przedstawił uczniom mgr Dariusz Dolatowski. Po projekcjach filmów uczniowie szkół średnich zostali zaproszeni najpierw na wykład pana prof. dr hab. Romana Lewickiego zatytułowany „Rozważania o języku”, a następnie na warsztaty tłumaczeniowe „ Translating E. Dickinson’s poetry“, które poprowadziła pani  prof. dr hab. Agnieszka Salska
 
W tym czasie uczniowie klas 7 i klas gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach językowych zorganizowancyh przez anglistki Wydziału Filologicznego - mgr Joannę Buraczyńską i mgr Elżbietę Wilińską- Hajewską, a także germanistki - dr  Joannę Chojnacką-Gärtner  i mgr  Agnieszkę Matybę. W ramach warsztatów, poprzez intrygującą zabawę, rozmaitą pracę w parach i grupach, przestawiono i przećwiczono problematyczne obszary nauki języków obcych. W przygotowanie tychże zajęć włączeni zostali także studenci filologii, którzy odkrywali swoje nauczycielskie powołanie w trakcie pracy z rozentuzjazmowanymi nastolatkami.
 
O godzinie 14 ogłoszono wyników Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Tłumaczeniowego we wszystkich kategoriach. Dyplomy i nagródy wręczyła Kierownik  Katedry Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Żegnając gości Pani Dziekan Wydziału Filologicznego dr Anna Stolarczyk-Gembiak wyraziła nadzieję, że tegoroczne warsztaty i wykłady zachęcą uczniów do systematycznej pracy nad językiem i po raz kolejny uświadomią im ogromne znaczenie, jakie w dzisiejszym świecie ma znajomość języków obcych. Koordynatorka Dnia Filologii dr Ewa Urbaniak-Rybicka również gratulowała zwycięzcom, ale także wszystkim uczestnikom konkursów. Już teraz zaprosiła ich do wzięcia udziału w kolejnej edycji Dnia Filologii w przyszłym roku.