fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbył się Finał Konkursu Wiedzy z Rachunkowości i Finansów, który został zorganizowany przez Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Oddział Terenowy w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konkurs został objęty patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jest to kolejna edycja konkursu, który w każdym roku kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz okolic. Polega on na przygotowaniu prezentacji na wyznaczony temat przez zespół uczniów pod nadzorem nauczyciela prowadzącego, a następnie przedstawieniu jej w dniu Finału przed Komisją Konkursową.
Finał Konkursu obserwowali nie tylko uczestnicy, nauczyciele i członkowie Komisji, ale również inni uczniowie oraz studenci I, II i III roku kierunku: Finanse i Rachunkowość, którzy skorzystali z przekazanych im zaproszeń na to wydarzenie.
Pierwsze miejsce zajęła grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Sylwia Janik, Monika Skoczylas i Małgorzata Wieczorek. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawą prezentację w formie scenki nt: "Środki trwałe w budowie – ewidencja, wycena, prezentacja w bilansie. Wskaźnik obrotowości aktywów”. Opieką merytoryczną zwycięski zespół otoczył nauczyciel tej samej szkoły – mgr Agata Jeż.  Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie: Julita Antecka, Aleksandra Ochnicka oraz Daria Ochnicka, którzy razem z opiekunem - mgr Martą Woźniak opracowali temat: „Rozrachunki z tytułu VAT – ewidencja, prezentacja w bilansie. Wskaźnik pokrycia odsetek”. Natomiast, na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie: Marta Augustyniak, Oliwia Bogacz oraz Klaudia Grochowska. Grupa uczniów przygotowała prezentację na temat: „Wyroby gotowe - wycena, ewidencja, prezentacja w bilansie. Analiza pionowa bilansu”. Merytoryczną opiekę sprawował nauczyciel tej samej szkoły – mgr Dorota Świtek.
 
Uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a także nagrody rzeczowe przekazane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Bank Spółdzielczy w Koninie. Natomiast, wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy, a także upominki ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Należy się spodziewać, że w kolejnych latach ta i inne tego typu inicjatywy będą cieszyć się rosnącym zainteresowaniem ze strony młodzieży zainteresowanej tematyką
z zakresu Rachunkowości i Finansów.
 
Kolejna edycja konkursu przewidziana jest na jesień 2018 roku.