fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

16 stycznia w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie odbyła się debata na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie. Organizatorami spotkania byli: Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych, Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, Doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
W charakterze ekspertów głos zabrali: Anna Kwaśniewska – dyrektor MOPR w Koninie, Elżbieta Sroczyńska – dyrektor PCPR w Koninie, Maciej Wiatrowski – współtwórca Fundacji Podaj Dalej w Koninie, Robert Woźniak – doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. osób niepełnosprawnych, Bartosz Jędrzejczak - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
i organizacji pozarządowych UM w Koninie oraz Tomasz Gilewski – oficer dostępności UM w Koninie.
W pierwszej części spotkania Dariusz Wilczewski wygłosił wykład zatytułowany „Mediacja administracyjna sposobem na likwidację barier”. W dalszej kolejności odbyła się moderowana dyskusja obejmująca: problematykę diagnozy, kampanii społecznych, barier architektonicznych oraz współpracy instytucji rządowych, samorządowych, stowarzyszeń
i fundacji.
Warto wspomnieć, że eksperci wielokrotnie podkreślali ważną rolę edukacji w procesie zwiększania społecznej wrażliwości i świadomości w obszarze problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali,
że właściwa komunikacja i integracja zaczyna się od odrzucenia stereotypów, nawiązania pozytywnych i autentycznych relacji a także eksponowania potencjału każdej osoby.
W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawiciele konińskich placówek oświatowych i pomocy społecznej. Moderatorami dyskusji byli: Artur Cygan – kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej i Marcin Olejniczak – kierownik Zakładu Edukacji i Pomocy Społecznej.
Debata zakończyła się konkluzją dotyczącą organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.
16 stycznia w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie odbyła się debata
na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie. Organizatorami spotkania byli: Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych, Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, Doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
W charakterze ekspertów głos zabrali: Anna Kwaśniewska – dyrektor MOPR w Koninie, Elżbieta Sroczyńska – dyrektor PCPR w Koninie, Maciej Wiatrowski – współtwórca Fundacji Podaj Dalej w Koninie, Robert Woźniak – doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. osób niepełnosprawnych, Bartosz Jędrzejczak - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
i organizacji pozarządowych UM w Koninie oraz Tomasz Gilewski – oficer dostępności UM w Koninie.
W pierwszej części spotkania Dariusz Wilczewski wygłosił wykład zatytułowany „Mediacja administracyjna sposobem na likwidację barier”. W dalszej kolejności odbyła się moderowana dyskusja obejmująca: problematykę diagnozy, kampanii społecznych, barier architektonicznych oraz współpracy instytucji rządowych, samorządowych, stowarzyszeń
i fundacji.
Warto wspomnieć, że eksperci wielokrotnie podkreślali ważną rolę edukacji w procesie zwiększania społecznej wrażliwości i świadomości w obszarze problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali,
że właściwa komunikacja i integracja zaczyna się od odrzucenia stereotypów, nawiązania pozytywnych i autentycznych relacji a także eksponowania potencjału każdej osoby.
W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawiciele konińskich placówek oświatowych i pomocy społecznej. Moderatorami dyskusji byli: Artur Cygan – kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej i Marcin Olejniczak – kierownik Zakładu Edukacji i Pomocy Społecznej.
Debata zakończyła się konkluzją dotyczącą organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.