fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie uczestniczył w uroczystości pierwszej Inauguracji Roku Akademickiego Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się 1 lutego 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
Podczas uroczystości rektor wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Jak skutecznie uczyć się języka obcego”, poruszając w nim zagadnienia dot. sukcesu, autonomii i motywacji w nauce języka obcego, a także kwestie związane z organizacją nauki, stosowaniem odpowiednich strategii uczenia się oraz wyznaczaniem odpowiednich celów nauki. Omówił również rolę czynników indywidulanych oraz mity dotyczące nauki języka obcego.
Warto przypomnieć, że w dniu 21 grudnia 2017 r. prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz Zdzisław Czapla, prezes zarządu, a także Elżbieta Frasunkiewicz, zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku podpisali umowę o współpracy. PWSZ w Koninie i Stowarzyszenie TUTW, doceniając potrzebę istnienia na terenie miasta Turku organizacji umożliwiającej emerytom i rencistom realizację aktywnego trybu życia oraz rozumiejąc konieczność wspierania społecznych inicjatyw seniorów reprezentujących różne środowiska zawodowe, wyraziły wolę współpracy w zakresie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i promocyjnej.
Dla realizacji ww. celów Uczelnia wyraziła zgodę na objęcie patronatem inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie TUTW w zakresie jego działalności statutowej, natomiast Stowarzyszenie TUTW zobowiązało się do promocji PWSZ w Koninie poprzez działalność informacyjną, współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.
 
M. Biadasz


Zdjęcia: Turek24