fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia w dniu 1 lutego br. gościli z wizytą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
 
Celem wizyty było podjęcie rozmów z rektorami publicznych uczelni zawodowych z obszaru województwa wielkopolskiego (PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Koninie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Pile) na temat zacieśnienia współpracy między uczelniami, a w szczególności możliwości utworzenia „Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych”.
 
Celem Związku byłaby optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni wchodzących w jego skład poprzez wspieranie realizacji powierzonych mu zadań, polegających m.in. na wymianie informacji, wspólnym aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i realizowaniu projektów, stwarzaniu warunków do realizacji studiów dualnych, badań naukowych i prac rozwojowych,  prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej, wyrażaniu opinii i reprezentowaniu wspólnych interesów uczestników Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
 
M. Biadasz