fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz mgr inż. Tomasz Kucharczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie w dniu 6 marca br. podpisali porozumienie o współpracy. Zawarte porozumienie pozwoli m.in. na uczestnictwo najzdolniejszych uczniów w zajęciach prowadzonych na Uczelni i zaliczenie wybranych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Społeczno-Technicznym, a także udział w laboratoriach, pracach studenckich kół naukowych,  prelekcjach, wykładach otwartych i wizytach studyjnych. Dodatkowo PWSZ w Koninie w każdym roku obowiązywania porozumienia zobowiązała sią do objęcia patronatem jednej klasy kształcącej we wskazanym zawodzie oraz udostępnienia zeszytów naukowych i skryptów opracowanych przez pracowników dydaktycznych Uczelni.

M. Biadasz