fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie w dniach 8 – 9 marca br. gościł z wizytą na Uniwersytecie Opolskim.
 
Celem wizyty było spotkanie z władzami oraz podjęcie rozmów na temat współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami naukowymi obu instytucji.
 
Warto przypomnieć, że uczelnie współpracują ze sobą od 18 listopada 2015 r. na mocy podpisanej umowy o współpracy. Zawarta umowa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz rozwoju naukowego pracowników np. poprzez uczestnictwo w konferencjach i seminariach, wspólne publikacje, podejmowanie studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Opolski oraz przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach. W myśl umowy uczelnie mają również możliwość podejmowania wspólnych badań  i opracowań naukowych, publikowania dorobku naukowego, podręczników, skryptów, udostępniania baz danych komputerowych dotyczących dziedzin współpracy naukowej i dydaktycznej, a także wymiany publikacji i wydawnictw uczelnianych.
 
Spotkanie na Uniwersytecie Opolskim było również okazją do wygłoszenia wykładu dla studentów filologii angielskiej.
 
M. Biadasz