fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Pierwsze posiedzenie, powołanej przez rektora prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, Rady Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych przy PWSZ w Koninie odbyło się 13 marca br. w siedzibie Uczelni. Rada Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/2017 z dnia 17 października 2017 r. przejęła kompetencje i kontynuuje działania rozpoczęte przez Radę Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSZ w Koninie.
 
Podczas spotkania dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia dokonał prezentacji nt. deficytowych i nadwyżkowych zawodów w powiatach subregionu konińskiego oraz obszarów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla rozwoju subregionu. Następnie dziekani wydziałów omówili kwestie związane z promowaniem i wzmacnianiem kształcenia w obszarach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju subregionu konińskiego z perspektywy szkoły wyższej.
W dalszej części posiedzenia prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej przedstawił problematykę dotyczącą zagrożeń społecznych w subregionie konińskim, w szczególności omawiając zagadnienia dot. wykluczenia społecznego młodzieży, uzależnień i profilaktyki. Na zakończenie mgr Sylwia Zawrot z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy zaprezentowała projekt mający na celu zwiększenie motywacji uczniów, kształtowanie postaw społecznych oraz propagowanie wartości demokratycznych, zachęcając tym samym władze Uczelni oraz zgromadzonych dyrektorów szkół ponadpodstawowych do współpracy w  tym zakresie.
 
Warto przypomnieć, że zasadniczym celem działania Rady jest zbliżenie środowiska akademickiego Uczelni oraz środowiska szkolnego z regionu konińskiego, a także wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego, materialnego i organizacyjnego PWSZ w Koninie i szkół ponadpodstawowych.
                         
           
M. Biadasz