fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

22 marca 2018 r. Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, przy pomocy władz Konina oraz Starostwa Powiatu Konińskiego zorganizowała KONFERENCJĘ METODYCZNO-SZKOLENIOWĄ „WYCHOWANIE FIZYCZNE – METODYKA NAUCZANIA I APLIKACJE”
Konferencja odbyła się pod patronatem: JM Rektora PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosława Pawlaka, Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Konina oraz Konwentu PWSZ w Koninie dr Wiesława Steinke, Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Urzędu Miasta Konina.
W konferencji wzięli udział: zastępca prezydenta Konina Pan Sławomir Lorek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pan Jan Bartczak, z-ca dyrektora MOSiR Aneta Wanjas, przedstawiciele MODN, konińskich szkół oraz ponad 100 nauczycieli wychowania fizycznego z miasta i okolic, a także studenci Wydziały Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
Program konferencji obejmował część praktyczną oraz część plenarną. W części praktycznej przeprowadzono warsztaty metodyczne, które odbyły się dzięki wsparciu dzieci z konińskich i kolskich szkół. Warsztaty metodyczne poprowadzili:
 • Pokaz nauki rzutów do kosza oraz gry zespołowej: KORFBALL - student III roku kierunku wychowanie fizyczne Kamil Musialiński, reprezentant Polski w Korfballu oraz trener Waldemar Pietrzak;
 • taniec – mgr Izabela Adamska; Temat: Kształtowanie poczucia rytmu – Polka inaczej;
 • piłka siatkowa– student III roku kierunku wychowanie fizyczne Mateusz Krysztofowicz, mgr Tomasz Elsner; Temat: Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej;
 • gry i zabawy – studenci III roku kierunku wychowanie fizyczne Klaudia Łasicka, Radosław Bartycha, mgr Marek Salzman; Temat: Gry i zabawy z przyborem nietypowym
Część plenarną obejmowały prelekcje:
 • „Kształtowanie pozycji ciała z uwzględnieniem oddechu w pływaniu kraulem” - mgr Robert Szymański,
 •  „Korfball – gra koedukacyjna. Możliwości wykorzystania elementów gry w korfball na zajęciach wychowania fizycznego” - mgr Waldemar Pietrzak, Kamil Musialiński
 • ,,Wymiary efektywności wychowania fizycznego” - dr Adam Kantanista.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli wychowania fizycznego nie tylko miasta Konina, ale również powiatu konińskiego oraz powiatów tureckiego i kolskiego. Wystąpienia praktyków oraz prelegentów dostarczyły nowych ćwiczeń, rozwiązań praktycznych, informacji, dotyczących przedstawionych dyscyplin sportowych, oraz omawianych zagadnień, które wpłynęły motywująco na obecnych nauczycieli i studentów.