fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Aktualna problematyka z obszarów finansów i rachunkowości drugiej dekady XXI w. były tematem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości. Konferencja ta odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku i została zorganizowana przez Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, przy współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Głównym sponsorem konferencji był Bank Spółdzielczy w Koninie. Natomiast, partnerem wydarzenia było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie.
Celem zorganizowanej konferencji było umożliwienie wymiany poglądów na tematy związane z finansami i rachunkowością przedstawicielom jednostek gospodarczych oraz badaczom, którzy jednocześnie mogli zaprezentować swój dorobek naukowy i wnioski z praktycznych doświadczeń. Prelegenci i uczestnicy konferencji reprezentowali ośrodki naukowe i podmioty gospodarcze z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Konina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina,  Warszawy i Wrocławia. Konferencję swoją obecnością uświetniła również delegacja z Litwy reprezentująca Panevėžys University of Applied Sciences. Ponadto, obecni byli również  przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na konferencję zaproszeni zostali również studenci kierunku: Finanse
i Rachunkowość PWSZ w Koninie.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem Starówkę Konina, a także zobaczyć odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie i w trakcie rejsu statkiem Dziwożona popływać po okolicznych jeziorach.
Konferencję w imieniu JM Rektora PWSZ otworzył dr Artur Zimny, Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie, który powitał uczestników konferencji i życzył wszystkim owocnych obrad.

W trakcie pierwszej sesji plenarnej wystąpili: dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. nadzw. dr hab. Ewa Wanda Maruszewska (Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach), dr Anna Dyhdalewicz (Politechnika Białostocka) oraz mgr Małgorzata Stawicka (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) reprezentująca również Spółdzielnię Pracy Branży Metalowej "TUCHMET" w Tucholi.
Podczas drugiej sesji plenarnej swoje referaty wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Iwona Kowalska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. nadzw. dr hab. Grażyna Michalczuk oraz mgr Julita Fiedorczuk (Uniwersytet w Białymstoku), dr Agnieszka Lew (Politechnika Rzeszowska), a także dr Joanna Florek i dr Dorota Czerwińska-Kayzer (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Ostatnią prelekcję wygłosił mgr Česlovas Bartkus (Panevėžys University of Applied Science).
Debatę w ramach poszczególnych sesji prowadzili i moderowali: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Michalczuk (Uniwersytet w Białymstoku) oraz prof. nadzw. dr hab. Anna Bera (Uniwersytet Szczeciński).
Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali ciekawy dobór tematyczny i wysoki poziom merytoryczny wystąpień. Ponadto, oceniali wysoko wszystkie elementy organizacyjne konferencji, zarówno w pierwszym, jak i drugim jej dniu dziękując organizatorom za przygotowanie wydarzenia.