fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

20 kwietnia 2018 r.. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbyła się II Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania logistyki”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Logistyki PWSZ w Koninie i była poświęcona problematyce związanej ze współczesnymi wyzwaniami logistyki. Wydarzenie to skupiło wiele znanych osobistości i specjalistów. W konferencji uczestniczyli nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z różnych ośrodków badawczych, ale również przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych i transportowych oraz studenci kierunku „logistyka”, dla których Konferencja była możliwością spojrzenia na logistykę w dwóch płaszczyznach, naukowej i biznesowej.
 
II Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania logistyki” została otworzona przez Prorektora ds. kształcenia, Pana dr. Artura Zimnego. Następnie podczas sesji plenarnej swoje referaty wygłosiły kolejno: prof. nadzw. dr hab. Anna Łupicka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu („Menedżerowie przyszłości w przemyśle 4.0”), prof. nadzw. dr hab. Marta Wincewicz-Bosy oraz por dr Maria Makowska z Akademii Wojsk Lądowych („HNS jako kierunek rozwoju współczesnej logistyki”), prof. nadzw. dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk z Uniwersytetu Opolskiego („Logistyczne potencjały sukcesu w kształtowaniu i rozwoju kluczowych procesów biznesu”) oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Edward Pająk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie („Ocena wskaźnikowa mapy strumienia wartości”).
 
Szczególnie istotnym wydarzeniem była debata ekspercka “Logistyka 4.0 – szansa czy zagrożenie?”, poprowadzona przez dr. Stanisława Ejdysa. W debacie uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz praktycy.
 
Po krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady w równoległych sesjach specjalnych. Pierwsza
z nich, moderowana przez prof. nadzw. dr hab. Annę Łupicką, dotyczyła logistyki w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Druga, moderowana przez dr. Marcina Hunderta, dotyczyła transportu we współczesnej gospodarce.
 
Bez wątpienia Konferencję należy zaliczyć pod względem merytorycznym i organizacyjnym do udanej. Pozostaje tylko nadzieja, że Konferencja wpisze się na stałe w tradycję PWSZ
w Koninie. Podziękowania należy również skierować do firm: Fermintrade Sp. z o.o., Konimpex Sp. z o.o.,  Konimpex Chemicals Sp. z o.o., Kramp Sp. z o.o. i MZGOK Sp. z o.o. za wsparcie finansowe i obecność w obradach konferencyjnych.